Tarieven & lidmaatschap

Soli’s muziekopleiding is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van de vereniging. Leerlingen die muziekles volgen worden lid tegen een gereduceerd contributietarief. Hiervoor bieden we:

  • wekelijks orkestrepetities bij één van de opleidingsorkesten
  • een instrument in bruikleen.

Lid zijn van Soli betekent ook meedoen met alle verenigingsactiviteiten en betrokken zijn bij een leuke, actieve Alblasserdamse club!

 

Tarieven

Contributie en Lidmaatschap kosten

 [rpt name=”contributie-sdg”]

 

 

Tarieven individuele muzieklessen voor het lesjaar 2016/2017:

  • 37 individuele lessen van 20 minuten: 39,75 euro per maand (12 maanden)
  • 37 individuele lessen van 30 minuten: 59,75 euro per maand (12 maanden)

Lesmateriaal

Het lesmateriaal is voor eigen rekening en varieert per leerling.

Bijdrage instrumentfonds

15 euro per jaar

 Inschrijven/aanmelden

Aanmelding voor de lessen geldt tot wederopzegging. Met de inschrijving verbindt de leerling zich voor tenminste 1 lesseizoen aan de muziekopleiding (en daarmee ook aan de lesgeldverplichting). Het lesseizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli van het volgende jaar en is niet tussentijds opzegbaar.

 

Betaling lesgeld en contributie

Via maandelijkse overschrijving aan NL04 SNSB 0815 2948 83 t.n.v. Chr Muz. Ver. Soli Deo Gloria te Alblasserdam.

 

Afmelden/opzeggen

Individuele muzieklessen: Het lescontract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Afmelding voor het nieuwe lesseizoen moet schriftelijk plaatsvinden vóór 1 juli van het lopende lesjaar.