Muzikaal onthaal van Sinterklaas op IKC De Twijn

Chr. muziekvereniging Alblasserdam

Muzikaal onthaal van Sinterklaas op IKC De Twijn

5 december is voor alle kinderen natuurlijk een spannende dag, maar op De Twijn gebeurde wel iets heel bijzonders. Toen de kinderen op school kwamen stonden er op het schoolplein allemaal muziekpieten die gezellige sinterklaasliedjes speelden! Een grote verrassing voor de kinderen én Sinterklaas, die zo met muziek en gezang onthaald werd op locatie Parallelweg van De Twijn.

De Vrolijke Pepernoot

 

De Vrolijke Pepernoot

Lokale samenwerking

Bij zijn klassenronde hoorde Sint dat er veel muziek gemaakt wordt op De Twijn. Christelijke Muziekvereniging Soli Deo Gloria Alblasserdam en IKC De Twijn voeren samen het programma Meer Muziek in de Klas uit. Alle kinderen van 0 jaar tot en met groep 8 krijgen muzieklessen in hun groep of klas en kunnen meedoen met leuke muzikale projecten onder of na schooltijd.

Muziek is leuk

Zo konden kinderen al meedoen met  de cursus Muziek=Leuk! en de Koperklas en worden momenteel 2 schoolkoren klaargestoomd voor een sprankelend kerstoptreden. Na de kerstvakantie start naschools de snarenklas, waar kinderen vanaf groep 5 gitaar leren spelen en de cursus Soundtrap, waar kinderen vanaf groep 7 met behulp van de computer en electronische tools muziek leren maken.

Voor baby’s, dreumesen en peuters is er op 9 februari en 9 juni weer een muzikale inloop, gratis en voor iedereen toegankelijk. Zo is er voor alle kinderen muzikaal iets te ontdekken op De Twijn en wordt een goede muzikale basis gelegd.

Professionele docenten

Alle lessen worden uitgevoerd door het professionele en deskundige docententeam van Soli Deo Gloria. De leerkrachten van De Twijn leren van hen weer hoe je leuke muzieklessen in de klas kunt geven, waardoor er een goede borging van de muzikale leerlijn is.

De samenwerking van De Twijn en Soli Deo Gloria gaat verder dan lessen en cursussen: bij schoolevenementen zoals de Kerstviering en nu het Sinterklaasfeest zijn de muzikanten van Soli van de partij voor muzikale omlijsting. En de muzikale projecten en cursussen op school worden afgesloten met een gezamenlijk slotconcert bij één van de orkesten van Soli. Zo komt muziek bij de kinderen en de kinderen bij de muziek(vereniging). Een waardevolle samenwerking.

Tags: ,