Ook Soli neemt maatregelen omtrent het Coronavirus

Chr. muziekvereniging Alblasserdam

Ook Soli neemt maatregelen omtrent het Coronavirus

Geachte leden en andere betrokkenen van Soli Deo Gloria,

Op basis van de informatie van de overheid van 12 maart 2020 adviseert muziekbond KNMO muziekverenigingen om met onmiddellijke ingang alle evenementen en repetities tot en met 31 maart af te gelasten. Het bestuur van Soli Deo Gloria heeft kennis genomen van deze adviezen en daarbij ook diverse scenario’s besproken en beoordeeld.

In lijn met de landelijke adviezen is het bestuur in volledige overeenstemming tot het volgende besluit gekomen:

  • Alle repetities voor zowel de blaasorkesten als de slagwerk ensembles worden per direct gestaakt t/m 31 maart 2020.
  • De geplande repetitiedag van de MPB a.s. zaterdag gaat niet door.
  • Het geplande Youth in Concert evenement op 28 maart gaat niet door.
  • Het geplande uitwisselingsconcert met Cromvoirtse Fanfare gaat niet door.

Een aantal activiteiten gaan vooralsnog wel door:

  • Individuele muziek lessen.
  • Theorielessen (georganiseerd door MC forte)

Leerlingen met klachten aan de luchtwegen verzoeken wij dringend om niet deel te nemen aan de lessen.

Het bestuur van Soli De Gloria zal de situatie en ontwikkelingen in Nederland nauwlettend in de gaten houden, we realiseren ons daarbij dat de besluiten van vandaag mogelijk ook gevolgen hebben voor de algemene ledenvergadering op 31 maart en de continuïteit in de voorbereiding naar ons jubileumconcert op 20 juni. Zodra zich hier nieuwe ontwikkelingen in voordoen zullen wij u hierover berichten.

Mede namens de andere bestuursleden reken ik op uw begrip voor de genomen maatregelen in deze ongewone periode. Zoals u zult begrijpen zijn we niet lichtvaardig tot dit besluit gekomen.

We hopen dat de gevolgen van het coronavirus beperkt zullen blijven.

Met vriendelijke groet,

David van Kwawegen

Voorzitter Chr. muziekvereniging Soli Deo Gloria Alblasserdam