Feest bij Soli!

Chr. muziekvereniging Alblasserdam

Feest bij Soli!

Op een feestelijke bijeenkomt van Soli zijn op vrijdag 3 juni maar liefst 6 trouwe leden gehuldigd voor een jubileum bij de vereniging.

Jochem Sprong werd gehuldigd voor 12.5 jaar, Gerda Postma voor 40 jaar en Wil Versteeg voor maar liefst 50 jaar trouw lidmaatschap. Zij ontvingen van voorzitter David van Kwawegen de bijbehorende insignes van de Zuid Hollandse Bond van Muziekverenigingen (ZHBM).

65jaar lid
Jan van Stenis, Aart Blom en Adri Stam werden op dezelfde bijeenkomst alle 3 gehuldigd voor maar liefst 65 jaar lidmaatschap van Soli Deo Gloria. Zij ontvingen mede namens de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) de gouden insigne met 2 robijnen behorende bij 65 jaar lidmaatschap.

Als vereniging zijn wij heel trots en dankbaar voor leden die zo lang lid zijn en de vereniging jarenlang gedragen hebben zowel in muzikaal als in bestuurlijk opzicht. Een unieke mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging.

Foto van li naar re: Voorzitter David van Kwawegen, Jochem Sprong, Gerda Postma, Wil Versteeg, Aart Blom, Jan van Stenis en Adri Stam.