Bijzondere jaarvergadering Soli

Chr. muziekvereniging Alblasserdam

Bijzondere jaarvergadering Soli

Voorzitterswisseling en jubilarissen bij Soli Deo Gloria


Tijdens de algemene ledenvergadering van Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria Alblasserdam heeft David van Kwawegen de voorzittershamer overgedragen aan Joël van Driel.

Joel van Driel neemt voorzittershamer over van David van Kwawegen


“Het is goed om ruimte te bieden aan jonge ambitieuze mensen die de vereniging weer een stapje verder kunnen brengen” aldus van David van Kwawegen die terugkijkt om 9 jaar voorzitterschap waarin de vereniging bepaald niet stilgestaan heeft. Jubilea


Aansluitend aan de vergaderingen werd stilgestaan bij de huldiging van Jubilarissen. Christel van Utrecht en Linda v.d. Poel waren 12.5jaar lid van de vereniging, Liesbeth van Utrecht werd gehuldigd voor 25jaar lidmaatschap en Jeroen van der Poel vierde zijn 40 jarig jubileum bij de vereniging. Soli is trots op het feit dat leden zo lang betrokken blijven bij de vereniging. De jubilarissen werden door David van Kwawegen toegesproken en gedecoreerd met de bijbehorende insignes van de Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen (ZHBM).Jonge muzikanten stonden zaterdag letterlijk in de spotlight bij muziekvereniging Soli Deo Gloria Alblasserdam.

Alle jubilarissen met aftredend voorzitter David van Kwawegen