Tarieven & lidmaatschap

Chr. muziekvereniging Alblasserdam

Soli’s muziekopleiding is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van de vereniging. Leerlingen die muziekles volgen worden lid tegen een gereduceerd contributietarief. Hiervoor bieden we:

  • wekelijks orkestrepetities bij één van de opleidingsorkesten
  • een instrument in bruikleen.

Lid zijn van Soli betekent ook meedoen met alle verenigingsactiviteiten en betrokken zijn bij een leuke, actieve Alblasserdamse club!

 

Tarieven

Contributie en Lidmaatschap kosten

 

Jeugdleden tot 18 jaar
per maand
13,-
jeugdleden met les
er gelden verschillende lestarieven i.v.m. lestijd (info bij secretariaat)
Jeugdleden tot 18 jaar
per maand
17,-
Jeugdleden zonder les
Standaard jeugdtarief zonder les
18 jaar en ouder
per maand
26,-
Reguliere contributie
er geldt een korting als les via Soli gevolgd wordt
Instrumentenfonds
per jaar
15,-
Alleen bij gebruik instrument van Soli

 

 

Tarieven individuele muzieklessen per 1 februari 2019:

  • 37 individuele lessen van 20 minuten: € 41,75 per maand (12 maanden)
  • 37 individuele lessen van 25 minuten: € 48,25 per maand (12 maanden)
  • 37 individuele lessen van 30 minuten: € 55,25 per maand (12 maanden)
  • 10-lessenkaart (10 x 20 minuten les, ter kennismaking) : € 150 euro

Lesmateriaal

Het lesmateriaal is voor eigen rekening en varieert per leerling.

Bijdrage instrumentfonds

15 euro per jaar

 Inschrijven/aanmelden

Aanmelding voor de lessen geldt tot wederopzegging. Met de inschrijving verbindt de leerling zich voor tenminste 1 lesseizoen aan de muziekopleiding (en daarmee ook aan de lesgeldverplichting). Het lesseizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli van het volgende jaar en is niet tussentijds opzegbaar.

 

Betaling lesgeld en contributie

Via maandelijkse overschrijving aan NL04 SNSB 0815 2948 83 t.n.v. Chr Muz. Ver. Soli Deo Gloria te Alblasserdam.

 

Afmelden/opzeggen

Individuele muzieklessen: Het lescontract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Afmelding voor het nieuwe lesseizoen moet schriftelijk plaatsvinden vóór 1 juli van het lopende lesjaar.