Muzieklessen

Chr. muziekvereniging Alblasserdam

Soli Deo Gloria heeft een eigen muziekopleiding. Binnen onze opleiding leiden we leerlingen op tot volwaardige muzikanten die mee kunnen spelen met het fanfareorkest en/of de Melody Percussion Band. Bij Soli leiden we koperblazers, saxofonisten en slagwerkers op.

Onze opleiding bestaat uit twee pijlers:

  1. De individuele muzieklessen
  1. De opleidingsorkesten: Solide en SoliD

Individuele muziekles

De individuele muzieklessen worden gegeven door één van onze professionele vakdocenten.  Belangrijke onderdelen van de muziekles voor blazers is de juiste speeltechniek voor het instrument, een goede toonvorming, ademhaling, noten lezen en houding. Bij slagwerkers gaat het vooral om de juiste speeltechniek, houding, noten lezen en ritmiek.

Lesmateriaal

De docent kiest geschikte lesboeken die aansluiten op het niveau en de gewenste didactische aanpak. De leerling bekostigt het lesmateriaal zelf.

Thuisstudie

Om goede voortgang te boeken in het opleidingsorkest en bij de individuele muziekles is het belangrijk om ook thuis tijd vrij te maken om het instrument te bespelen. 10-15 minuten per dag is voldoende voor beginnende muzikanten. Met goede thuisstudie wordt een veel beter rendement van de lessen en orkestrepetities behaald en dit komt het plezier in muziek maken zeker ten goede!