Reglement naschools muziekprogramma Muziek voor Ieder Kind in Alblasserdam

Chr. muziekvereniging Alblasserdam

Reglement naschools muziekprogramma Muziek voor Ieder Kind in Alblasserdam

 1. Bij inschrijving voor één van de naschoolse muziekcursussen gaat u akkoord met dit reglement.
 2. Betaling van de cursussen vindt direct plaats bij inschrijving via de boekingslink. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk.
 3. Zijn er niet genoeg aanmeldingen voor een cursus, dan kunnen we besluiten om de cursus te annuleren. We laten u dit uiterlijk op de geplande aanvangsdatum weten. Het betaalde cursusgeld krijgt u dan terug van ons.
 4. In de schoolvakanties zijn er geen naschoolse muzieklessen. In de informatie die vanuit school is verstuurd over de cursussen vindt u de cursusdata. Wijzigingen hierop communiceren we via het bij ons bekende emailadres.
 5. Als een docent ziek is of om wat voor reden dan ook geen les kan geven, proberen we vervanging te regelen of wordt de les op een later moment ingehaald.
 6. Als uw kind niet aanwezig is bij de muziekles, wordt deze les niet ingehaald en vindt er geen restitutie van cursusgeld plaats.
 7. We gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van u en uw kind. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie over de cursus en kunnen ook worden gebruikt voor communicatie over ander passend muziekaanbod nadat de naschoolse cursus is afgelopen.
 8. Tijdens de cursus en (diploma)concert worden er (groeps)foto’s gemaakt, deze foto’s worden gepubliceerd op de website en sociale media van Soli Deo Gloria.
 9. We hebben het recht om, in geval van bijzondere omstandigheden – waaronder overmacht -, de lessen op een later moment in te halen of op een andere manier te geven. We zijn in een situatie van overmacht niet verplicht om cursusgeld terug te betalen of een andere vorm van tegemoetkoming te geven. Onder overmacht wordt verstaan: iedere ernstige gebeurtenis of situatie die niet aan Muziekvereniging Soli Deo Gloria kan worden toegerekend, omdat deze buiten haar invloedsfeer ligt.
 10. Muziekvereniging Soli Deo Gloria kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen.
 11. Bij vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met Muziekvereniging Soli Deo Gloria via secretariaat@sdgalblasserdam.nl